مرکز آموزش های آزاد و مجازی دانشگاه محقق اردبیلی

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

جدیدترین دوره ها
دوره های تخصصی امنیت (آپا)
دوره های فنی و مهندسی
دوره های کشاورزی و منابع طبیعی
دسته بندی ها

یادگیری از اساتید خبره

حرفه ای ترین در کنار شما هستند
تا فقط بر روی یادگیری متمرکز شوید

ارائه گواهی رسمی دانشگاه

ارائه گواهی معتبر با مهر و امضای معاونت اموزشی و تحصیلات تکمیلی

دسترسی آسان

شرکت در کلاس ها بدون وجود مشکل فاصله جغرافیایی و فقط با اینترنتی پایدار از هر شهر