صفحه اصلی > دوره صفر تا صد پرورش قارچ از شروع تا فروش

مدرس : رضا هاشمی معصوم آباد

دوره صفر تا صد پرورش قارچ از شروع تا فروش

    تاریخ برگزاری : 1401/7/23

    طول دوره : 20 ساعت

    مکان برگزاری : دانشگاه محقق و سالن تولید قارچ

    هزینه دوره : 300000 تومان