صفحه اصلی > دوره تعمیرات موبایل (سطح یک)

مدرس : مهدی احمدی

دوره تعمیرات موبایل (سطح یک)

    تاریخ برگزاری : 1401/7/23

    طول دوره : 20 ساعت

    مکان برگزاری : آموزشگاه تخصصی کاوش

    هزینه دوره : 600000 تومان