صفحه اصلی > دوره آموزش شبکه CCNA

مدرس : علی مصطفایی

دوره آموزش شبکه CCNA

    تاریخ برگزاری : تعیین نشده

    طول دوره : 20 ساعت

    مکان برگزاری : دانشگاه محقق اردبیلی

    هزینه دوره : 500000 تومان